cavitied سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

cavitied: سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی نسل آینده بلیط‌های الکترونیکی فراصوتی خواهد بود

نسل بعدی بلیط‌های الکترونیکی از امواج فراصوت بهره خواهد برد و به وسیله گوشی‌های هوشمند قابل انتقال و پرداخت خواهد بود. 

نسل آینده بلیط‌های الکترونیکی فراصوتی خواهد بود

نسل آینده بلیط های الکترونیکی فراصوتی خواهد بود

عبارات مهم : کنترل

نسل بعدی بلیط های الکترونیکی از امواج فراصوت بهره خواهد برد و به وسیله گوشی های هوشمند قابل انتقال و پرداخت خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت “Ticketmaster” با همکاری شرکت “Lisnr” در حال اختراع فناوری بلیط فروشی تازه بر پایه استفاده از امواج فراصوت جهت انتقال داده ها از گوشی هوشمند به دستگاه کنترل بلیط است.

نسل آینده بلیط‌های الکترونیکی فراصوتی خواهد بود

این فناوری امکان تقلب را کم کردن داده و به نظارت شرکت های کنترل کننده بلیط کمک می کند.

فناوری فراصوتی شرکت “Ticketmaster” با استفاده از آنچه که “اسمارت تون” نامیده می شود در محدوده 18.7 تا 19.5 کیلوهرتز داده ها را بین دستگاه های سازگار انتقال یافته می کند.

نسل بعدی بلیط‌های الکترونیکی از امواج فراصوت بهره خواهد برد و به وسیله گوشی‌های هوشمند قابل انتقال و پرداخت خواهد بود. 

فراصوت به امواج صوتی گفته می شود که دارای بسامدی زیاد از بازه بسامدی شنوایی انسان هستند.

بازه بسامدی شنوایی افراد تفاوت دارد و با اوج رفتن سن این بازه کم کردن می یابد، ولی معمولا بالاترین فرکانس شنوایی انسان حدود 20 یا 25 کیلوهرتز در نظر گرفته می شود. نقطه برابر این امواج، امواج فروصوت یا مادون صوت هستند که دارای بسامد زیر حد پایین فرکانس شنوایی انسان (حدود ۲۰ هرتز) هستند. اصطلاح فراصوت، نباید با مافوق صوت (Supersonic) که جهت سرعت حرکت بالاتر از سرعت صوت استفاده می شود، اشتباه گرفته شود.

مسئولین می توانند گیرنده های این تون هوشمند را در سراسر جایگاه های استادیوم یا کنسرت ها قرار دهند تا هر نفر را ردیابی کنند و حتی خبر هایی مثل: «به صندلی تعیین شده است خود برگردید» به آنان بفرستند.

نسل آینده بلیط‌های الکترونیکی فراصوتی خواهد بود

این فناوری جهت کنترل و تایید شرکت کنندگان رویدادهای چندصد هزار نفری مورد استفاده قرار می گیرد و طی چهار سال آتی در سراسر دنیا به اجرا در خواهد آمد.

برای شناسایی اهداف آتی شرکت “Ticketmaster” می توان به جایگزین کردن این فناوری با کارت های اعتباری و NFC اشاره کرد.

نسل بعدی بلیط‌های الکترونیکی از امواج فراصوت بهره خواهد برد و به وسیله گوشی‌های هوشمند قابل انتقال و پرداخت خواهد بود. 

شایان ذکر است که این فناوری فقط جهت فروشندگان بلیط نیست. به عنوان مثال، شرکت خودروسازی جگوار لند رور از فناوری “تون هوشمند” جهت شناسایی رانندگان مشخص و سپس شخصی سازی طرح داخلی ماشین و تنظیمات صندلی و تنظیم تهویه جهت آنان استفاده می کند.

واژه های کلیدی: کنترل | هوشمند | فناوری | استفاده | گوشی هوشمند | الکترونیکی | گوشی های هوشمند | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs