cavitied سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

cavitied: سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

دانشمندان موفق به شناسایی نوعی خزه شده است اند که می تواند به شکل موثری مقادیر اوج سرب را جذب کرده و گزینه خوبی جهت از بین بردن آلودگی آب و خاک آلوده باشد.&nbsp

شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

عبارات مهم : محققان

دانشمندان موفق به شناسایی نوعی خزه شده است اند که می تواند به شکل موثری مقادیر اوج سرب را جذب کرده و گزینه خوبی جهت از بین بردن آلودگی آب و خاک آلوده باشد.

به گزارش مهر، آب های آلوده به سرب دغدغه مهم محیط زیست هستند. از طرف دیگر، روش عادی از بین بردن سرب یا سایر فلزات سنگین از آب نیازمند مصرف سوخت های فسیلی و حجم اوج انرژی است.

شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

در حال حاضر از متد «فیتورمدیشن» جهت پاکسازی زیستی خاک یا آب های آلوده به فلزات سنگین استفاده می شود.

محققان مرکز RIKEN ژاپن براساس متد فیتورمدیشن، شروع به استفاده از خزه F hygrometrica کردند؛ این خزه به رشد خوب در مکان های آلوده به فلزاتی نظیر مس، روی و سرب معروف است.

دانشمندان موفق به شناسایی نوعی خزه شده است اند که می تواند به شکل موثری مقادیر اوج سرب را جذب کرده و گزینه خوبی جهت از بین بردن آلودگی آب و خاک آلوده باشد.&nbsp

میسائو ایتوگا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم این خزه می تواند در مرحله رشد پروتونما به جاذب عالی سرب تبدیل شود.»

به گفته وی، «این توانایی ارزشمند بدهید معناست که پروتونما خزه می تواند پاک کننده عالی فاضلاب های معادن و صنایع شیمیایی باشد.»

به منظور پی بردن به این توانایی خزه در جذب سرب، ابتدا تیم تحقیق محلول های با غلظت های متفاوت ۱۵ فلز متفاوت آماده کرده و آنها را در معرض پروتونما F hygrometrica قرار داد.

شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

بعد از گذشت ۲۲ ساعت، آنالیز محققان نشان داد سلول های خزه بالغ بر ۷۴ درصد وزن خشک ارزش سرب جذب کرده بودند.

این یافته ها نشان می دهد F hygrometrica یک ماده زیستی سودمند جهت بازیابی سرب از محلول های آبی است که می تواند در حفظ محیط زیست نقش موثری داشته باشد.

دانشمندان موفق به شناسایی نوعی خزه شده است اند که می تواند به شکل موثری مقادیر اوج سرب را جذب کرده و گزینه خوبی جهت از بین بردن آلودگی آب و خاک آلوده باشد.&nbsp

واژه های کلیدی: محققان | شناسایی | استفاده | مکان های آلوده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs