cavitied سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

cavitied: سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت آجر از خاک ماه

محققان آژانس فضایی اروپا خاک ماه را با استفاده از خاکسترهای آتشفشانی شبیه‌سازی و آن را با استفاده از نوعی نمک درون یک کوره خورشیدی به آجر تبدیل کردند.

ساخت آجر از خاک ماه

ساخت آجر از خاک ماه

عبارات مهم : منابع

محققان آژانس فضایی اروپا خاک ماه را با استفاده از خاکسترهای آتشفشانی شبیه سازی و آن را با استفاده از نوعی نمک درون یک کوره خورشیدی به آجر تبدیل کردند.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، این کوره نور خورشید را به پرتوهای متمرکز داغی تبدیل می کند که قادر است خاک شبیه سازی شده است را ذوب کند تا به شکل موردنظر درآید.

ساخت آجر از خاک ماه

محققان این کوره خورشیدی را روی یک میز چاپگر سه بعدی راه اندازی کردند و با استفاده از آن لایه های خاک شبیه سازی شده است به قطر 0.1 میلیمتر را تا هزار درجه سانتیگراد حرارت دادند تا ذوب شود. در این آزمایش که پنج ساعت به طول انجامید محققان توانستند یک آجر به ابعاد 20×10×3 سانتیمتر تولید کنند.

به اعتقاد محققان این شیوه جهت ساخت بنا در ماه کاملا مناسب است و با استفاده از آن آجرهایی به مشکل سنگ گچ تولید می شود؛ البته با در نظرگرفتن این که آزمایشات محققان در محیط استاندارد آزمایشگاه انجام شده، مورد نیاز است قبل از انتقال این فناوری به ماه، آزمایشات دیگری در محیطی با شرایط سطح ماه از جمله خلاء و شرایط دمایی شبیه سازی شده، انجام پذیرد.

محققان آژانس فضایی اروپا خاک ماه را با استفاده از خاکسترهای آتشفشانی شبیه‌سازی و آن را با استفاده از نوعی نمک درون یک کوره خورشیدی به آجر تبدیل کردند.

یکی از چالش های پیش رو جهت اسکان در ماه و سایر سیارات، منابع مورد نیاز جهت ساخت زیستگاه در آن سیارات هست. مناسب ترین راهکار این چالش، استفاده از منابع اولیه موجود در سیاره موردنظر و یافتن روش هایی جهت استفاده از این منابع به عنوان اجزای اولیه ساخت زیستگاه های انسان هست.

واژه های کلیدی: منابع | محققان | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs