cavitied سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

cavitied: سیاسی انتخابات اصولگرایان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث رهایی شکارچی خرگوش از قصاص

شکارچی جوان که در هوا‌خواهی از برادرزاده‌اش دست به شلیک مرگبار زده بود دیروز با حکم قضات دیوان‌عالی کشور از قصاص رهایی یافت.

رهایی شکارچی خرگوش از قصاص

عبارات مهم : خرگوش

شکارچی جوان که در هوا خواهی از برادرزاده اش دست به شلیک مرگبار زده بود دیروز با حکم قضات دیوان عالی کشور از قصاص رهایی یافت.

به گزارش جام جم، پیگیری به این پرونده از شهریور سال ۹۵ به دنبال کشته شدن پسر ۲۴ ساله ای به نام علی در دستور کار پلیس ورامین قرار گرفت.

شواهد نشان می داد علی در یک درگیری دسته جمعی کشته شده است هست. پلیس به تحقیق پرداخت و به درگیری های دنباله دار علی با پسر جوانی به نام محمدرضا پی برد.

رهایی شکارچی خرگوش از قصاص

به این ترتیب محمدرضا بازداشت شد. وی در بازجویی ها گفت: من از مدتی قبل با علی و دوستش امین درگیر بودم. آنها چند بار به خاطر ویراژ دادن با موتور به من اعتراض کرده و ما با هم درگیر شده است بودیم. من آن روز جهت تلافی کردن با سنگ شیشه منزل مادر امین را شکستم و همان موقع به منزل برگشتم. ولی چند دقیقه بعد هنگامی که جهت خرید نوشابه به سر کوچه رفته بودم با امین روبه رو شدم. او که می دانست من شیشه منزل مادرش را شکسته ام علی را صدا زد . علی به من بعد گردنی زد و مجبورم کرد برابر در منزل امین بروم و از مادرش عذرخواهی کنم. از علی و امین کینه به دل گرفته بودم و به منزل برگشتم و با عمویم به نام مراد تماس گرفتم.

ماجرا را برایش توضیح دادم و خواستم تا کمکم کند. ما برابر منزل امین رفتیم و با او و علی درگیر شدیم . علی و امین و سایر دوستانشان به ما حمله کردند . در این میان عمویم جهت ترساندن آنها چند تیر هوایی شلیک کرد. ولی نمی دانم تیرها با مقتول برخورد کرد یا نه.

شکارچی جوان که در هوا‌خواهی از برادرزاده‌اش دست به شلیک مرگبار زده بود دیروز با حکم قضات دیوان‌عالی کشور از قصاص رهایی یافت.

به دنبال اطلاعاتی که پسر جوان به پلیس داد مراد ۳۳ ساله بازداشت شد و پلیس از داخل ماشین وی یک قبضه سلاح برنو کشف کرد. پوکه های کشف شده است در محل جنایت با این سلاح مطابقت داشت. به این ترتیب مراد به شلیک مرگبار اعتراف کرد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاکمه ایستاد .

در جلسه پیگیری به این پرونده مادر قربانی جهت مراد حکم قصاص خواست.

اما مراد منکر شلیک شد و گفت: برادرم مدتی است به بیماری سرطان مبتلا شده است و پزشکان از او قطع امید کرده اند . من شنیده بودم خوردن گوشت خرگوش جهت برادر بیمارم بافایده هست. به همین خاطر سلاح برنو را در ماشین گذاشتم تا جهت برادرم خرگوش شکار کنم، ولی همان موقع برادر زاده ام با من تماس گرفت و گفت با دوستانش درگیر شده است است . من همراه محمدرضا به محل درگیری رفتم ولی مقتول و دوستانش با چوب و شمشیر به ما حمله کردند . امین و علی می درخواست کردند هر طور شده است برادرزاده ام را با خود ببرند . به همین خاطر جهت ترساندن آنها یک تیر هوایی شلیک کردم. ما سوار ماشین شدیم تا محل را ترک کنیم، ولی امین با آجر به شیشه خودروی پرشیای من زد و آن را شکست. من در حال حرکت چند تیر دیگر به سمت زمین شلیک کردم و نمی دانم چطور شد یکی از تیرها بعد از برخورد با زمین کمانه کرد و به شکم علی خورد.

رهایی شکارچی خرگوش از قصاص

سپس محمدرضا به دفاع پرداخت و گفت: من از روی نادانی شیشه منزل مادر امین را شکستم، ولی هرگز فکر نمی کردم این ماجرا موجب قتل یک نفر و گرفتار شدن عمویم شود.

در آخر جلسه، هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به نظریه کارشناسان اسلحه شناسی که اعلام کرده بودند تیر به صورت غیرمستقیم و بعد از کمانه کردن به زمین با وی برخورد کرده هست، مراد را از قتل تبرئه و وی را به پرداخت دیه و شش سال زندان محکوم کردند .

شکارچی جوان که در هوا‌خواهی از برادرزاده‌اش دست به شلیک مرگبار زده بود دیروز با حکم قضات دیوان‌عالی کشور از قصاص رهایی یافت.

امین و محمد رضا نیز هر کدام به خاطر شرکت در درگیری منجر به قتل و تخریب عمدی به شش سال زندان محکوم شدند.

دیروز این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

رهایی شکارچی خرگوش از قصاص

واژه های کلیدی: خرگوش | ماشین | برخورد | شکارچی | محمدرضا | در ماشین | پرداخت دیه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs